Artikel arkiv | 2017

KustNytt 3/2017 Tema Bilar & Båtar

Nyaste KustNytt utkommer dagen efter, och i svallet av, årets kommunalval. Vi säger Grattis till alla invalda och lycka till i politiken! Ett axplock ur innehållet ger vid handen att Korsnäs premierat företagare, att Malax firar Finland hundra med bland annat hederlig budkavle och Molpe har fått en verkstad till. Firar i år gör också Lionsklubben i Korsnäs. Solrutten gör ett fint arbete och i vår utkommer nytt sjökort med uppgraderade farleder i våra vatten. Botnia Marin har fem Targabåtar under arbete i Malax, Bergö njuter av sitt nya Serviceboende och vår medarbetare Carina har varit i Hongkong. Det här och mer därtill i KustNytt. Välkommen vår!