Det jag ville skriva om…

tors, 05/07/2018 - 17:02 -- emma

Bästa Ni, bästa läsare! Det är sommar nu och det har utkommit sommarnummer av KustNytt. Det är tiden då många dörrar är öppna, då evenemangen avlöser varandra och det händer så mycket i våra bygder. Det är tiden då en del vilar och en del har högsäsong inom sina verksamheter och jobb. Tiden då det är ljusa nätter och mycket prat om väder. Bra så.

Nej nej, det går inte som i Strömsö. Saker faller inte på plats som jag tänker vissa saker hinns inte med. Saker är ogjorda och oskrivna. Sen finns det mycket som görs och skrivs också. Det är bra.

Jag har fått fina uppslag och tips till innehåll i sommarnumret av KustNytt. Och de var meningen att skrivas om också. Sen kommer tillgång till spaltutrymme och tiden emot. Livet liksom.

I nummer sex av KustNytt ville jag lyfta upp Skärifolk på Bergö, veckoslutet  i mitten av juli då Bergö blommar ut i sin egen musikfestival i dagarna två vid Bergö simstrand. Jag ville skriva om sommarteatern i Petalax som spelar Amors pilar och har tio föreställningar inbokade i juli med mycket kärlek låter det som. Och om en av de nya amatörskådespelarna där för i år – Sakineh Tilljander som jag fick tips om.

Jag hade gärna skrivit om det som Christer Bogren ringde om: att pensionärshemsföreningen som han är aktiv inom i Malax kommer att ordna Antikrundan den åttonde augusti i Malax. Ja, exakt så där att man har med sig föremål som värderas av proffs.

Och så hade jag gärna gett pressinformationen om det som händer i Korsnäs i sommar utrymme i egen almanacka. För det är inte lite som händer i Korsnäs. Nytt för i år är Korsnäsdagen den elfte augusti. Anita Ismark sände också ett sms om att de öppnat utställning med nästan hundra föremål av Torsten Lundmark och att de har en fotoserie som rullar hela tiden. Intressant och Tack Anita. Och i Kornäs spelas också teater i augusti ja.

Åminne Folkpark har ett härligt program och vid paviljongen i Molpe dansas det i sommarkvällarna. Museiföreningarna har öppet hus och idrottsföreningarna inbjuder till sitt program. Lopptorg finns det gott om att välja bland och fjolårets omtyckta Budkavle från by till by i Malax kommer att anordnas i höst också med start tjugoåttonde augusti i Pixne. Marknader, försäljning av lokala livsmedel och hantverk finns på sina håll och sommarserveringarna har dukat upp med årets menyer.

Kära Ni – allt det här kunde jag ha lyft fram i sommar-KustNytt.

Kustmedia håller stängt i juli men hör av er om ni har tips som borde komma med i höstens första nummer – så får vi se då om det blir som jag tänker…

Tack för det här årets första del. Tack ni som är med och ni som läser tidningen.

Jag önskar Er en fin fortsättning på sommaren. Kram!

Smedsby 28 juni 2018